Jelentősebb szovtvereink-, területenként megvalósított specifikus megoldások.

VízÜgy Víz és csatornamű ügyviteli rendszere

Szoftver funkciók, és paraméterek >> Rendszertérkép

Társaságunk 1996 ban telepítette az első alkalmazást a vízgazdálkodás területén. A szoftver a víz és csatornaművek teljeskörű ügyvitelét lefedi. Az ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetésre jellemző ágazati irányítási és gazdálkodási-, ezen belül utókalkuláció- és adatszolgáltatási ügyviteli folyamatokat támogató alrendszerek összessége.

Kiemelt tulajdonságok

Kiemelnénk az ügyfélközpontú ügyintézés lehetőségét. Az ivóvíz és szennyvízelvezetés közvetlen és közvetett költségelemezése megbízható információkat szolgáltat a településenkénti, korrekt ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés árképzéséhez.

Moduláris felépítés

A rendszerben a modul az a legkisebb egység, amely önállóan is működőképes, és az alrendszerekben mobilizálható. A modul logikailag összekapcsolható több funkcionális folyamatot lát el. Minden modul nyomtatási funkciókkal is el van látva. A nyomtatandó állományok PDF formátumban elmenthetők.

Alrendszerek, modulok

Funkcionalitásuk szerint logikailag összekapcsolható modulok összessége. Az alrendszerben megjelenő modulok használata jogosultsági szintekhez van kötve. Ennek megfelelően az egy alrendszerbe megjelenő modulok indításánál az alrendszer megvizsgálja, a rendszergazdai beállítások alapján, hogy a modul indításához a bejelentkezőnek meg van-e a kellő jogosultsága.

A legfontosabb alrendszerek, modulok

 • Ügyfél nyilvántartás
 • Iktatás és irattározás
 • Számlázás
 • Pénzügy, könyvelés
 • Vezetői információs alrendszer
 • Termelés
 • Szállítás
 • Humánerőforrás, munkaügy-és bérszámfejtés
 • Eszköz-nyilvántartás
 • Készlet-nyilvántartás
 • Rendszer adminisztráció

Akalmazhatóság:

A Cliens/szerver architektúrának megfelelően a telepítő készleten elkülönül a szerver telepítő mely tartalmazza az adatbáziskiépítést is. A helyi sajátosságoknak megfelelően (pl. hálózati topológia szerint) külön területenként, telepítő készletek biztosítják a szükséges modulok, alrendszer, vagy alrendszer csoportok célszerű telepítését. A rendszer lehetőséget biztosít ugyan a jogosultsági szintek beállítására, de az adott helyen felesleges modulszerkezeteket a telepítő készletek már eleve nem tartalmazzák. A készletek segítségével bármely gépre könnyűszerrel adaptálható a rendszer. Valamennyi telepítő készlet tartalmaz egy rendszerszerviz funkcióval rendelkező alrendszert, mellyel a környezeti paraméterek és a használatos modulok felhasználói jogosultságai beállíthatók.

Telepítő készletek a Bátonyterenyei Vízműnél

 • 1. Víztermelés és szállítási feladatok
 • 2. Pénzügyi folyamatok (Pénztár, bank, könyvelés, kalkuláció)
 • 3. Számlázási folyamatok (ki.és bemenő számlák)
 • 4. Humánpolitikai, munkaügyi, bérszámfejtési feladatok
 • 5. Készlet nyilvántartási, raktározási feladatok
 • 6. Eszköznyilvántartás, Écs elszámolási feladatok

FhInfo Földhivatalok Információs rendszere

Szoftver funkciók, és paraméterek >> Rendszerleírás

A szoftver első verziójának telepítése már 2000-ben megtörtént. A körzeti földhivatalok ingatlan-nyilvántartási rendszerével (TAKAROS) együttműködve az aktuális szabályzók betartásával támogatja a szolgáltatások kiszámlázását az ügyfelek felé. Számlákat, készpénz befizetési csekkeket, pénztárbevételi bizonylatokat készít. A nap iszámlakibocsátásokról és készpénzforgalomról pénztárjelentéseket közöl a megyi földhivatalok felé.

A jelenleg sem kielégítő földhivatali számítógépes hálózati adottságok figyelembevételével a körzeti és megyei rendszerek kapcsolattartását egy folyamatosan működtetett FTP kapcsolat biztosítja.A megfelelő rendszerintegrációt a beépított szinkronizálási modulok látják el. A Magyar Államkincstár és Posta által elektronikusan is megküldött számlakivonatok- és postai befizetési csekkes állomonyokk adataival egyeztetei a körzeti földhivatalok számlázási adatait és elkészíti az ügyfél és számla analitikát. A számlázási adatok - ügyfelenkénti szolgáltatások-bevételek valamint a pénzforgalmi adatokból alanitikus könyvelést készít és napi összesítések alapján főkönyvi feladást állít elő a kormányhivatal által üzemeltetett főkönyvi rendszer felé.

Kiemelt tulajdonságok

Az Iny.tv.32/E. § (1) bekezdésében bekövetkezett változások után a földhivatalok ügyvitel nagymértékben megváltozott. (- A 32/A. § (4) bekezdésében meghatározott szolgáltatási díjat a soron kívüli eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell az ingatlanügyi hatóság pénztárába befizetni, vagy készpénz-átutalással -csekkes- , illetve átutalási megbízással teljesíteni. Megfizetése esetén mellékelni kell a kérelemhez a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. A (3) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén a soronkívüliség,a hiteles vagy hitelesítetlen tulajdoni lap másolat, illetőleg kivonat iránti kérelem nem teljesíthető.)

Az előírás szerint végrehajtott ügyfélkiszolgálás következtében a sokszor nehezen azonosítható postai tranzakciók, banki utalások során, olyan pénzügyi teljesítések kerültek a földhivatali pénzügyi mechanizmusába, melyek nagy időráfordítással (Manuális keresések) útján, csak függő tételként voltak kezelhetők. Ebből adódóan időnként olyannyira felduzzadt a függő tételen lévő pénzeszközök nagyságas, hogy szinte kezelhetetlenné vált a számla kibocsátás. Az FhInfo rendszer az ügyfelek analitikus nyilvántartásán eresztül, a banki utalások és a postai befizetések csekkes adatainak a nyilvántartását, egy egységben kezeli a számlázás moduljaival, s a szolgáltatási bevételek korrekt könyvitelével. Az összefüggő gazdasági folyamatok leképezésén keresztül egy jól dokumentált és korrekt adminisztrációt szolgáltat.

Moduláris felépítés

A bejelentkező képernyőn megjelenő alkalmazói modulok ás azokat indító ikonok struktúrája, a környezeti paraméterek beállításától függően, eltérőek. A Körzeti földhivatalok által használt modulok. s az ahhoz tartozó jogosultságok, mások mint a Megyei földhivatal szintjén alkalmazott szintetitzáló analitikus nílvántartást,-könyvelést és főkönyvi feladást is biztosító alkalmazások. A lehetőségek szerint kialakított adatbázis kapcsolatok közötti kommunikációt biztosító eljárások, szintén a beállított környezeti paramétertől függően változóak.

Körzeti földhivatalok moduláris felépítése

 • 1. Számlakészítés, (Számlaelőkészítés, postai csekkek)
 • 2. Postai csekkek készítése (Hatozatok szerinti Földvédelmi járulék, Földhasználati birság...)
 • 3. Körzeti pénztár (Készpénz beszedés, számla kiadás, pénztárzárás)
 • 4. Pénztárjelentések feladása az FTP szerverre
 • 5. Ügyfél nyilvántartás
 • 6. Díjtétel karbantartás (lekérdezés)
 • 7. Központi adatok leszedése az FTP szerverről
 • 8. Lekérdezések, nyomtatások
 • 9. Rendszerszervíz
 • 10. Dokumentáció

Megyei földhivatal Moduláris felépítése

 • 1. Számlakészítés (Csak lekérdező funkciók)
 • 2. Postai csekkek (Csak lekérdező funkciók)
 • 3. Pénztár, Számlakiadás (Csak lekérdező funkciók)
 • 4. Pénztárjelentések letöltése az FTP szerverről
 • 5. Ügyfél nyilvántartás
 • 6. Központi pézügyi alrendszer
 • 7. Központi adatok feltöltése az FTP szerverre
 • 8. Lekérdezések, nyomtatások
 • 9. Rendszerszervíz
 • 10. Dokumentáció

Központi pézügyi alrendszer

 • 1. Főkönyvi számlakeret karbantartása
 • 2. Rendszerparaméterek karbantartása
 • 3. Szakfeladatok karbantartása
 • 4. Díjtételek karbantartása
 • 5. Közvetített szolgáltatási adatok karbantartása
 • 6. Pénzforgalmi jogcímek karbantartása
 • 7. MÁK számlakivonatok, postai állományok feldolgozása
 • 8. Könyvelési adatok törlése, újrakönyvelése
 • 9. Analitiku könyvelés, főkönyvi feladás
 • 10. Könyvelési dokumentáció, útmutató

Akalmazhatóság:

A körzeteknél és a megyei székhelyen ugyan azon telepítő készlet használható. A Cliens/szerver architektúrának megfelelően a telepítő készleten itt is elkülönül a szerver telepítő mely tartalmazza az adatbáziskiépítést is. Mivel a körzetekben a rendszer együttműködik az Ingatlan nyirvántartó rendszer (TAKAROS) iktató moduljával - az ügyiratok adatait beemeli a számlakészítés során -, valamennyi telepített szerveren a konfigurációs állományt be kell állítani. A rendszer naprakész üzemeltetetésével a jelenlegi szabályzók betartása mellet, az eljárások lehetővé teszik a függő tételek optimális szintű lekezelését. A Kormányhivatalok létrejöttével bonyolultabbá, vált a banki folymat. A modul beolvassa a Kormányhivatal elektronikus számlakivonatát is, és kiválogatja a földhivatali számlázási rendszert érintő banki tranzakciókat, majd feldolgozza a füldhivatali számlázás analitikus könyvelése során. A főkönyvi feladást a kormányhivatal által üzemeltetett ForásSQL pénzügyi rendszerének struktúrái szerint közli a kormányhivatal felé.

OpIr Oktatási pénzügyi információs rendszer

Szoftver funkciók, és paraméterek >> Rendszerleírás

A munkaügyi és bér alrendszert is magába foglaló szoftver olyan oktatási intézmények ügyvitelét támogató rendszer, melyek nem tartozna a MÁK által üzemeltetetett Központi Illetményszámfejtési Rendszer illetékességi körébe. A rendszer magába foglalja egy oktatási intézményben zajló gazdasági ügyvitel számos folyamát. 2005 évtől működik egy Hit Gyülekezete Egyház által támogatott Gimnázium és Általános Iskolánál. Természetesen a pénzügy kialakítása, beszámoló rendszere igazodik az alkalmazói környzethez.

Kiemelt tulajdonságok

Az egyedi sajátosságok közől kiemelnénk az időkeretben dolgozók munkabérének és helyettesítésért kapott juttatások elszámoló moduljait. Kiemelt tevékenységek (Hitoktatás, Pályázati tevékenység...stb.) adatainak rendszerezésével, számos értékelő , elemző táblázat készíthető a tevékenységet érintő ráfordításokról és eredményességéről. Igyekszünk az igen gyorsan változó szabályzók és helyi igényeknek megfelelni. Egyedi adatstruktúrák leképezésével gyors adatkigyüjtési lehetőségek megteremtésével naprakész rendszerrel támogatjuk az iskola adminisztrációját. A rendszer nagy segítséget nyújt az iskolai étkeztetés pénzügyi elszámolásában.

Moduláris felépítés

 • Ügyfél nyilvántartás
 • Iktatás és irattározás
 • Számlázás
 • Pénzügy, könyvelés
 • Kiemelt tevékenységek
 • Humánerőforrás, munkaügy-és bérszámfejtés
 • Eszköz-nyilvántartás
 • Rendszer adminisztráció

Akalmazhatóság:

  A rendszer igen nagy szolgálatot tesz azon oktatási intézmények körében, melyek nem tartoznak a MÁK Központi Illetmény-számfejtési rendszerébe.

WebShoppal együttműködő készletnyilvántartási rendszer

A rendszer a szokványos készletnyílvántartási funkciókaton túl tartalmazza a kapcsolódó Webáruház automatikus adatfrissítését. A készletmodul a nyitó készletek importálása és aktuális készlet exportálásolat készít exeles táblázatokban, s egységes napi forgalmi kimutatásokat készít az árú vásárlásról és eladásról.

Kiemelt tulajdonságok

Az árúforgalmat több eladási hely figyelembevételével kezeli, s gazdasági év befejeztével éves zárást készít.

Akalmazhatóság:

  A jelenleg bővülő kereskedelmi vállalkozások számára jó lehetőséget biztosít az egyszerűen kezelhető webáruházak működtetéséhez

Költőpénz nyílvántartó rendszer

A Szociális Otthonokban a kiskorú gyermekek költőpénzét (zsebpénzét) nyilvántartó programcsomag, a vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartást vezet a gondozásban lévő személyekről és tételes elszámolást készít a pénzkeret terheléséről és jóváírásáról. Információt ad az aktuális egyenlegről, és az előírásoknak megfelelően havi zárásokat és jelentéseket készít.

Akalmazhatóság:

A Gyermek Otthoni szociális létesítmények törvény által előírt kötelezettségek végrahajtását nagymértékben megkönnyíti.